Община Луковит

официален сайт

Nevena

   От 1989 г. в община Луковит функционира Основна общинска организация на Съюза на инвалидите в България (СИБ). Председател на Управителния съвет на организацията е Невена Георгиева Антонова.

Основната общинска организация подпомага и подкрепя деца и хора с увреждания от цялата община, осъществява социална интеграция, правна защита и превенция на социалната изолация.

Седалище:

5770 Луковит

ул. „Момчилец” 5

тел.: 0697 53418

На територията на Община Луковит функционират 13 пенсионерски дружества, които съдействат за поддържане на социалните контакти и активното дълголетие на пенсионерите в общината.

2 от тях са регистрирани като самостоятелни сдружения:

 • Сдружение на учителите пенсионери „Интелект” гр. Луковит

Председател: Иванка Цолачева

5770 Луковит

ул. „Сан Стефано” 1

 • Сдружение „Клуб на пенсионера-мъже гр. Луковит”

Председател: Георги Димитров

5770 Луковит

ул. „Момчилец”

Останалите 11 дружества са структури на Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004” гр. София:

Председател на Общинския съвет на „Съюз на пенсионерите-2004” в община Луковит: Захарин Захариев (с. Бежаново), тел.: 0884 054247.

Почетен председател: Цоло Сираков (с. Дерманци), тел.: 06983 2040.

 • Клуб на пенсионерите „Еделвайс” гр. Луковит

Председател: Симеонка Йотова

5770 Луковит

ул. „Милин камък” 2, ет. 2

 • Дружество „Елешник” гр. Луковит

Председател: Ивайло Мандов

5770 Луковит

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 31

 • Дружество на пенсионерите „Христо Чернопеев“ с. Дерманци

Председател: Недялка Хаджийска

с. Дерманци

ул. „Гурко” 5

 • Дружество на пенсионерите с. Торос

Председател: Петко Павлов

с. Торос

ул. „Лозарска” 2

 • Дружество на пенсионерите „Кольо Колев“ с. Бежаново

Председател: Захарин Захариев

с. Бежаново

ул. „Плевен” 57

 • Дружество на пенсионерите „Сергей Румянцев“ с. Румянцево

Председател: Николинка Николова

с. Румянцево

ул. „Централна” 10

 • Дружество на пенсионерите „Дълголетие“ с. Петревене

Председател: Виолета Александрова

с. Петревене

ул. „Хаджи Димитър” 69

 • Клуб „Дико Илиев” с. Карлуково

Председател: Илиана Тодорова

с. Карлуково

ул. „Стара планина” 3, ет. 1

 • Дружество „Васил Левски” с. Тодоричене

Председател: Христина Иванова

с. Тодоричене

ул. „П. Р. Славейков” 15

 • Дружество „Кольо Белов” с. Дъбен

Председател: Виолета Златева

с. Дъбен

ул. „Поповска” 7

 • Сдружение „Клуб на пенсионера с. Ъглен”

   Със самостоятелна регистрация и член на „Съюз на пенсионерите-2004”

Председател: Янка Георгиева

с. Ъглен

ул. „Илия Волен” 3