Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 06.07.2017г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за: „Преустройство на същ. ПМЖ в къща за гости с необходимото евентуално пристрояване и надстрояване в УПИ V-1295, кв.116 по Регулационния и кадастрален план на  с.Дерманци.

Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.