Община Луковит

официален сайт

udoma

 

партия, коалиция, инициативен комитет име, презиме и фамилия на общински съветник

ПП „ГЕРБ”

1. Калин Димитров Василев
2. инж. Владимир Веселинов  Даскалов
3. д-р Данаил Иванов Динков
4. Божидарка Илиева Василева
5. Димитър Маринов Монев
6. Нина Георгиева Вацова
7. Мирослава Венциславова Георгиева
8. Йото Христов Пацов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

9. Севдалин Аладинов Асенов
10. Стефчо Джингов Алипиев
11. Георги Митков Миленков
12. Алберт Андрианов Методиев

ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”

13. д-р Царина Маринова Петкова-Нинова
14. д-р Росица Валентинова Георгиева
15. Георги Антонов Антонов

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

16. Атанас Георгиев Граждански
17. Гаврил Николов Трифонов

Председател на Общински Съвет Луковит – д-р Данаил Иванов Динков,

гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73, телефон - 0697 53825  

 

партия, коалиция, инициативен комитет

име, презиме и фамилия на общински съветник

ПП „ГЕРБ”

1. д-р Росица Валентинова Георгиева
2. Калин Димитров Василев
3. Райко Колев Райков
4. д-р Васил Венков Василев
5. Царина Маринова Петкова-Нинова
6. Иван Руменов Иванов
7. Ивайло Радоев Маринов
8. Пенка Костова Стоева

ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

9. д-р Данаил Иванов Динков
10. Нели Петкова Петрова

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

11. Георги Митков Миленков
12. Стефчо Джингов Алипиев

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

13. Атанас Георгиев Граждански
14. инж. Иван Василев Иванов
15. Гаврил Николов Трифонов
16. Ивайло Стилиянов Иванов

КП „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

17. Нина Георгиева Вацова
18. д-р Стефан Христов Бойнин

КП „ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ – ЛУКОВИТ – 2011”

19. д-р Галина Любенова Стоянова

ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”

20. Георги Антонов Антонов
21. Димитър Маринов Монев

Председател на Общински Съвет Луковит – Калин Димитров Василев,

ул. „Възраждане” № 73, телефон - 0697 / 5-38-25  

 

партия, коалиция, инициативен комитет
име, презиме и фамилия на общински съветник

БСП

1. Цецка Нейкова Георгиева

2. инж. Иван Василев Иванов

3. Весела Чорбанова

4. Гаврил Николов Трифонов

5. Цонка Георгиева Иванова

6. д-р Диана Димитрова Дончева

СДС

7. д-р Галина Любенова Стоянова

8. д-р Светла Петрова Василева

9. инж. Иван Петков Димитров

Инициативен комитет

10. д-р Данаил Иванов Динков

ДПС

11. Георги Митков Миленков

12. Стефчо Джингов Алипиев

13. Красимир Ангелов Атанасов

14. Веско Асенов Асенов

15. Севдалин Аладинов Асенов

БСД

16. д-р Васил Кирилов Дилов

17. Иван Димитров Грънчаров

18. Ангел Станев Лалев

19. д-р Валери Марков Върбанов

20. Георги Йорданов Петров

21. Райко Колев Райков

Председател на Общински Съвет - д-р Галина Стоянова,

ул. Възраждане номер 73, телефон - 0697 /5-38-25

I. ПК ПО “БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 
1. ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. ГЕОРГИ  МИТКОВ МИЛЕНКОВ – СЕКРЕТАР
3. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
4. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
5. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЧОРБАНОВА
6. АНГЕЛ СТАНЕЛ ЛАЛЕВ 
7. ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 

II . ПК ПО “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” 
1. АНГЕЛ СТАНЕВ ЛАЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ – СЕКРЕТАР 
3. РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ 
4. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
5. ВЕСКО АСЕНОВ АСЕНОВ  
6. ИВАН  ПЕТКОВ  ДИМИТРОВ  
7. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ

III . ПК ПО “КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ”
1. ВЕСЕЛА  НИКОЛАЕВА ЧОРБАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - СЕКРЕТАР  
3. ЦЕЦКА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
4. Д-Р ВАЛЕРИ МАРКОВ ВЪРБАНОВ  
5. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
6. ВЕСКО АСЕНОВ АСЕНОВ
7. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ  

IV . ПК ПО "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Д-Р ВАСИЛ КИРИЛОВ ДИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. Д-Р СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА - СЕКРЕТАР 
3. Д-Р ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ
4. Д-Р ВАЛЕРИ МАРКОВ ВЪРБАНОВ 
5. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА    
6. ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА  
7. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ 

V . ПК ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ И КОРУПЦИЯ”
1. Д-Р ДИАНА  ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. КРАСИМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ- СЕКРЕТАР 
3. Д-Р ВАСИЛ КИРИЛОВ ДИЛОВ  
4. ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
5. ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 

VI . ПК ПО “ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ”
1. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ– ПРЕДСЕДАТЕЛ  
2. ЦЕЦКА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА – СЕКРЕТАР 
3. РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ 
4. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ 
5. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

 


партия, коалиция, инициативен комитет
име, презиме и фамилия на общински съветник

БСП

1.д-р Иван Генов Иванов

2.Весела Чорбанова

3.Иван Василен Иванов

4.Цонка Георгиева Иванова

5.Цветелина Петрова Делийска

6.Монка Вътова Берова

7.Александър Сидеров Александров

СДС

8. д-р Галина Любенова Стоянова

9. Иван Петков Димитров

Инициативен комитет

10. д-р Николай Иванов Нинов

Инициативен комитет

11. Николай Николов Николов

ДПС

12. Рахаела Бариева Пацева

13. Георги Митков Миленков

НДСВ

14. Геновева Христова Стоянова

БСД

15. Енчо Въчев Енчев

16. Ангел Станев Лалев

17. д-р Валери Марков Върбанов

18. Иван Димитров Грънчаров

19. Михаил Вътов Йотов

ПД "Социалдемократи"/

20. Веселин Нинов Данов

21. д-р Даниел Владимиров Димитров

Постоянни комисии към общинския съвет

численост, поименен състав и ръководство

 

I . ПК по “Бюджет, икономика и селско Стопанство”

1. Иван Димитров Грънчаров – председател

2. Иван Петков Димитров – секретар

членове:

3. д-р Иван Генов Иванов

4. Георги Митков Миленков

5. Ангел Станел Лалев

6. Иван Василен Иванов

7. Веселин Нинов Данов

II . ПК по “Териториално и селищно устройство и екология

1. Ангел Станев Лалев - председател

2. Иван Василев Иванов - секретар

членов:

3. Михаил Вътов Йотов

4. Цветелина Петрова Делийска

5. Рахаела Бариева Пацева

6. д-р Даниел Владимиров Димитров

7. Нуколай Николов Николов

III . ПК по “Култура, образование и спорт”

1. Весела Чорбанова - председател

2. Монка Вътова Берова - секретар

членове:

3. Цветелина Петрова Делийска

4. Иван Димитров Грънчаров

5. Рахаела Бариева Пацева

6. Иван Василев Иванов

7. д-р Даниел Владимиров Димитров

IV . ПК по "Здравеопазване, ветеринарен контрол и социални дейности

1. д-р Иван Генов Иванов - председател

2. д-р Валери Марков Върбанов - секретар

членове:

3. д-р Николай Иванов Нинов

4. д-р Даниел Владимиров Димитров

5. Геновева Христова Стоянова

6. Цонка Георгиева Иванова

7. Рахаела Бариева Пацева

V . ПК по “Обществен ред, законност и корупция”

1. д-р Николай Иванов - председател

2. Веселин Нинов Данов - секретар

членове:

3. Енчо Въчев Енчев

4. Александър Сидеров Александров

5. Иван Петков Димитров

VI . ПК по “Етнически и демографски проблеми”

1. Георги Митков Миленков - председател

2. Александър Сидеров Александров – секретар

членове:

3. Николай Николо Николов

4. Михаил Вътов Йотов

5. д-р Валери Марков Върбанов