Община Луковит

официален сайт

udoma

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Луковит за 2016 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на звено "Инспекторат" към администрацията на Община Луковит.

Публикувано на 05.05.2017 г.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Луковит чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Община Луковит, ул.“Възраждане“ № 73.

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Луковит

Публикувано на 23.01.2017 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 23.02.2017 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2015-2020 г. -в проект на нормативни актове

/публикувано на 29.11.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 30.12.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Луковит

/публикувано на 21.11.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 21.11.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит.

/публикувано на 21.11.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 21.11.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит.

/публикувано на 17.11.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 17.11.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Луковит

/публикувано на 11.10.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 25.10.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Изменение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Луковит

/публикувано на 11.10.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 25.10.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Луковит

/публикувано на 08.08.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 22.08.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2017 г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училища, осъществяващи предучилищно образование на територията на община Луковит

/публикувано на 27.07.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 10.08.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

/публикувано на 05.04.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 19.04.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит

/публикувано на 05.04.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 19.04.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит

/публикувано на 15.03.2016 г./

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 29.03.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

/публикувано на 08.01.2016 г./
ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, СТАЯ №11/

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ” КЪМ ОБЩИНА ЛУКОВИТ

/публикувано на 25.11.2015 г./

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 10.12.2015 г./, Община Луковит чрез публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит, като го регистрират в дневника на ОбС.

Предложение - нормативен документ

Предложение относно изготвяне на правилник за организацията и дейността на общински съвет луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.11.2015 г./, Община Луковит чрез  публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на  е-таil адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит, като ги регистрират в дневника на ОбС .

/Публикувано на 13.11.2015 г./

Доклад Общински план

Информация по ЗЕВИ

/Публикувано на 05.05.2015 г./ 
Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 20 май 2015 г.в Информационния център на община Луковит /стая №11/

/Публикувано на 10.03.2015 г./
ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, СТАЯ №11/

 

/Публикувано на 26.01.2015 г./

 

/Публикувано на 26.01.2015 г./

 

/Публикувано на 17.11.2014 г./

 

/Публикувано на 11.09.2014 г./

/Граждани и заинтересовани организации могат да подават предложение по направения проект в 14 дневен срок от публикуването /до 25.09.2014 г. включително/ в Информационния център на Община Луковит - стая №11/

/Публикувано на 03.07.2014 г./

/Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 17.07.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11/

 

/Публикувано на 16.04.2014 г./

/Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 30.04.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11/

 

 

"Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.03.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересуваните лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Публикувано на 13.03.2014 г./

/Публикувано на 12.03.2014 г./

 

/Публикувано на 28.01.2014 г./

 
/Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 12.02.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11/

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 22.01.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Публикувано на 08.01.2014 г./

 

/Публикувано на 06.01.2014 г./

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Публикувано на 02.12.2013 г./

Вносител: Георги Антонов - общински съветник /Публикувано на 02.12.2013 г./

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 08.10.2013 г. , 17.00 часа в Информационния център на община Луковит, стая №11 /публикувано на 25.10.2013 г./.

Гражданите и заинтересованите организации могат да депозират становища, предложения и възражения по изготвения проект в срок до 15.02.2013 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11.

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 19.12.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 23.06.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения в срок до 21 .06.2012 г. в Информационния център на сградата на община Луковит /стая №11/

Гражданите и заинтерeсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

 Гражданите могат да подават предложения до 15.03.2012 г. в информационния център на община Луковит /стая 11/

 

Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит

//публикувано на 05.04.2016 г./
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 19.04.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.