Община Луковит

официален сайт

Военно окръжие ІІ степен - Ловеч
Офис за водене на военен отчет в Община Луковит

 

О Б Я В А

Със заповед №ОХ-641/05.07.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 7 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Военновъздушните сили в Граф Игнатиево, Безмер, Долна Митрополия и Божурище.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 141, ал. 1 и ал. 6 6 от ЗОВСРБ, да имат висше образование по специалностите „Метеорология“, „Физика“, „Информатика и компютърни науки“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Психология“.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 21.07.2017 г. – за в. ф. 22320 - Божурище и до 15.09.2017 г. – за в. ф. 44150 - София, в. ф. 28000 - Г. Игнатиево, в. ф. 26030 - Безмер, в. ф. 52090 - Долна Митрополия.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване с кандидатите.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

- ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;

- ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;

- На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централно военно окръжие.