Община Луковит

официален сайт

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри проекта на Община Луковит „Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в община Луковит“ и осигурява средства в размер на 26 965 лв., необходими за реализирането му. Общински съвет Луковит отпуска още 3 000 лв. за съфинансиране на проекта.

До края на месец септември в Домашния социален патронаж ще бъдат доставени и монтирани три професионални готварски печки, хладилен шкаф, професионална зеленчукорезачка с пет различни ножа към нея и професионален пасатор с капацитет до 23 литра.

С новото оборудване ще се подобри качеството на предоставяните социални услуги, ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд, ще се повиши енергийната ефективност. Очаква се и повишаване броя на потребителите.

Домашният социален патронаж в община Луковит е социална услуга, която вече 20 години се финансира със средства от общинския бюджет. В обществената кухня се приготвя различен вид храна за три групи потребители: 180 клиенти на патронажа, 150 потребители на услугата „Топъл обяд“, 22 деца и младежи с увреждания от двата центъра за настаняване от семеен тип, 20 деца от дневния център и 10 младежи от защитеното жилище в Луковит.

ko patronaj