Община Луковит

официален сайт

Военно окръжие ІІ степен - Ловеч

Офис за водене на военен отчет в Община Луковит

 

О Б Я В А

Със заповед №ОХ-556/08.06.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 вакантни длъжности за приемане на военна служба като оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и във военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военноморските сили. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образовани, да не са по-възрастни от 33 години, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 50 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психологически пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 11.08.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, тест за обща култура и събеседване с кандидатите в Националната гвардейска част – София, като информация за дните за изпити ще бъде оповестен от НГЧ до 01.09.2017 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

- ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;

- ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;

- На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централно военно окръжие.