Община Луковит

официален сайт

Военно окръжие ІІ степен - Ловеч

Офис за водене на военен отчет в Община Луковит

 

О Б Я В А

Със заповед №ОХ-519/01.06.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военно формирование 22980 - София от Съвместно командване на силите за длъжността „младши специалист по физическа подготовка и спорт“.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 141 от ЗОВСРБ, да са състезатели в спортна дисциплина „Борба“, да са призьори от държавни първенства, да са включени в състава на националните отбори за мъже (жени) или младежи (девойки).

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 14.07.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, тест за обща култура и събеседване с кандидатите във военно формирование 22980-София за времето от 01.08.2017 г. до 02.08.2017 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

- ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;

- ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;

- На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централно военно окръжие.