Община Луковит

официален сайт

header

Община Луковит има удоволствието да Ви покани на заключителна конференция за  представяне на резултатите от проект „Грижа за всеки“, по Договорът за безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-2.002-0019-C001 ,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „ Независим живот“.

Конференцията ще бъде проведена на 28.06.2017 г. (сряда), от 11.00 ч. в сградата на Община Луковит, ет. 4. Ръководителят на проекта и секретар на Община Луковит Камелия Василева, ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот чрез интегрирани здравно – социални услуги и подкрепа в зависимост от нуждите и потребностите на хора в неравностойно положение. Дейностите са свързани с осигуряване на достъп до интегрирани услуги чрез създаване на Център за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда; обучение на персонала за предоставяне и/или консултиране, и/или супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги; мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност. Разработване на Правила/ методология за дейността на Центъра; дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ между МТСП и Община Луковит е на стойност 499 773,84 лева. Неговото изпълнение започна на 1.11.2015 г. и ще приключи на 01.07.2017 г.

За повече информация:
Камелия Василева –  ръководител на проекта
Тел: 0879 401 356, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

footer