Община Луковит

официален сайт

Успешно приключи санирането на втория жилищен блок в Луковит по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), който ще бъде въведен в експлоатация. Това е многофамилната жилищна сграда „Валентина Терешкова“ на ул. „Христо Ботев“ 10. Общата стойност на проекта е 582 524 лв.

Днес, 22 юни 2017 г., обектът бе посетен от кмета Иван Грънчаров, неговия заместник Цветенка Хаджиева, представителите на Областна администрация Ловеч – Поля Върбанова и Нели Митева, представителите на Общинска администрация Луковит – инж. Даниела Тодорова, Любомир Ангелов и Галина Кузманова, изпълнителите на инженеринга и надзора.

 Жилищен блок „Валентина Терешкова“ е построен в гр. Луковит през 1994 г. Пететажната сграда се състои от три самостоятелни секции (входа) и е с общо 40 апартамента.

Със средствата от националната програма тази година бяха въведени мерки за енергийна ефективност, благодарение на които сградата достига енергиен клас „С“ с по-малки загуби на енергия и по-голям топлинен комфорт за собствениците и ползвателите. Мерките включват: топлинно изолиране на външните стени с топлоизолационна система от фасадни плочи EPS с дебелина 10 см; топлоизолиране на пода с топлоизолационни плочи от XPS с дебелина 4 см; топлоизолиране на покрива; подмяна на дограмата на сградата и подмяна на хоризонтални ВиК щрангове в сутерена.

„НСК София“ ЕООД е изпълнител на инженеринга на обекта, включващ проектиране, авторски надзор и СМР. Строителният надзор бе поверен на „Ведипема“ ЕООД, инвеститорският контрол към Община Луковит осъществи Любомир Ангелов.

През месец юли ще приключи обновяването по НПЕЕМЖС и на третата многофамилна жилищна сграда в Луковит – блок „Кръгояр“. Очаква се да бъдат сключени договори за целево финансиране между Българската банка за развитие и сдруженията на собствениците на още три жилищни блока в Луковит – „Васил Левски“, „Звезда-Гурко“ и „Христо Смирненски“.