Община Луковит

официален сайт

С Решение № 262 от 12.06.2017 г. Общински съвет Луковит даде съгласие за провеждане на допитване до населението на кметство Ъглен за решаване на проблеми от местно значение с въпрос „Одобрявате ли реализиране на инвестиционно предложение за добив на подземни богатства: скално-облицовъчни материали - варовици в землището на с. Ъглен, община Луковит“. Датата на допитването е 15 юли 2017 г.

През месец април т.г. жители на Ъглен започват протести срещу инвестиционно намерение за „Добив на подземни богатства: скално-облицовъчни материали – варовици в площта на доказаните запаси в находище „Ъглен“, разположено в землището на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч“. Техните опасения са, че разкриването на кариерата застрашава селото да остане без питейна вода, да разруши уникалната природа, да разбие пътищата, да увреди чистотата на въздуха и земеделските земи, да провали възможностите за развитие на туризма. Сформиран бе инициативен комитет против концесията, който изпрати писма до съответните институции и проведе срещи с ръководителите на част от тях.

На 8 юни министърът на околната среда и водите Нено Димов и омбудсманът Мая Манолова посетиха селото и се срещнаха с протестиращите жители. След срещата министър Ненов заяви, че ще разпореди на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен да спре разглеждането на доклада по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, изготвен по инвестиционното намерение за разкриване на кариера, докато не се запознае лично с допълнителни становища от Регионална здравна инспекция - Ловеч относно евентуални рискове за здравето на населението, както и от Областно пътно управление по отношение на допълнителните натоварвания от тежкотоварния трафик. Ще се изчака и хидроложкото проучване на „ВиК“-Ловеч.

Омбудсманът Мая Манолова изрази съгласие с мнението на протестиращите жители и добави, че ще следи как се издават разрешителните от институциите и ако се наложи, ще помогне на инициативния комитет на с. Ъглен да ги атакува по съдебен ред.