Община Луковит

официален сайт

Община Луковит получи награда за най-иновативна община по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК). Това стана в националния конкурс „Най-добра администрация“ 2017 г. на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Наградата бе връчена на кмета Иван Грънчаров на официална церемония в София. Заедно с Луковит, отличени бяха и общините Смолян, Костинброд, Добрич и Столична, като всяка от петте общински администрации е пример за специфична добра практика в прилагането на СФУК.

Стопанската академия е провела проучване по прилагане на системите за финансово управление и контрол в общините, което показва, че 55% от общините имат правилно разбиране за същността на СФУК.