Община Луковит

официален сайт

Header

На 8 и 9 юни 2017 г. в Спортната зала в гр. Луковит се проведе последният общински празник – „Играя и спортувам“, в рамките на проект „Заедно“ с бенефициент Община Луковит. Събитието събра над 200 деца  от 4 до 6-годишна възраст от всички детски градини и подготвителни групи на територията на общината. След финалното състезателно бягане професионално жури определи победителите – „спортисти на общината“, които получиха специални награди: топка, анцуг и маратонки, а всички участници в празника бяха поощрени със спортни якета.

Приключиха и Детските фестивали на мечтите, организирани и проведени от читалищата във всички населени места с детски градини и подготвителни групи в общината. Фестивалите бяха тридневни и включиха трите тематични модула – „Аз съм актьор“, „Пея и танцувам“ и „Играя и спортувам“.

Проект „Заедно“ изпълнява договор BG05M2OP001-3.001-0001“,  процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на стойност 499 969 лв. Бенефициент на проекта е Община Луковит, а партньори са всички детски градини и училища с подготвителни групи на територията на общината и  всички читалища в тези населени места.

ПОБЕДИТЕЛИ В СЪСТЕЗАТЕЛНОТО БЯГАНЕ ЗА ДЕЦА:
Антоанета Стефанова от ДГ „Звънче“ гр. Луковит – на 20 м при 4-годишните момичета;
Калоян Валериев от ДГ „Звънче“ гр. Луковит – на 20 м при 4-годишните момчета;
Дафинка Александрова от ДГ „Славейче“ с. Дерманци – на 30 м при 5-годишните момичета;
Боян Вучков от ДГ „Зорница“ с. Торос – на 30 м при 5-годишните момчета;
Александрия Михайлова от ДГ „Зорница“ с. Торос – на 30 м при 6-годишните момичета;
Александър Курдански от ДГ „Зорница“ с. Торос – на 30 м при 6-годишните момчета.

Footer