Община Луковит

официален сайт

Header

Осем младежи от община Луковит получиха удостоверения за професионална квалификация ІІІ степен по специалността „Екскурзоводско обслужване“ на публично събитие, провело се на 6 юни 2017 г. в сградата на Община Луковит.

В продължение на почти седем календарни месеца, в рамките на общинския проект „Младежка гаранция в Луковит“, младежите се обучаваха и усвояваха на теория и практика професията „екскурзовод“. Трима от тях са от Луковит, а останалите пет – от селата в общината.

Обучението беше проведено от партньора по проекта – Център за професионално обучение към Сдружение „Научно-технологичен съюз - Плевен“, в рамките на 960 часа, от които 472 часа теория и 488 часа практика.

Осемте младежи успешно положиха теоретични и практически държавни изпити на 31 май и 1 юни. От 8 юни започват работа по специалността за период от шест месеца в Туристически информационен център гр. Луковит (на входа на Геопарк „Искър-Панега“) и в кметствата на селата Дерманци, Румянцево и Ъглен. Целта на осигурената субсидирана заетост е предоставяне на туристическа информация и проучване на туристическия поток – категории туристи, търсене на услуги, мнения и др.

Проектът за първи път прилага принципа на „младежка гаранция“ на територията на община Луковит, като осигурява обучение и субсидирана заетост на младежи до 29 години, които не са ангажирани в заетост, образование  или обучение и същевременно допринася за все по-добро развитие на туристическия потенциал на общината.

Проектът „Младежка гаранция в Луковит“ с договор BG05M9OP001-1.002-0038-C01 се осъществява от Община Луковит по процедура „Активни“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Една посока, много възможности“, съфинансирана от Европейския съюз по линия на Инициативата за младежка заетост. Стойността на проекта е 389 586,06 лв.

Footer