Община Луковит

официален сайт

СЪОБЩЕНИЯ по чл.32 от ДОПК

 

 

 

Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

 

Обединена Българска Банка град Луковит

BIC UBBSBGSF

IBAN BG88UBBS80028450104010

 

Код за вид плащане

 
Д-к недвижими имоти  44 21 00
Д-к превозни средства 44 23 00
Такса бит. отпадъци 44 24 00
Д-к при придобиване 3% 44 25 00
Глоби 44 65 00
Адм. услуги 44 80 07
Патент 44 14 00