Община Луковит

официален сайт

udoma


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г.
за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на
собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Прочети още...