Община Луковит

официален сайт

udoma

Услуга
Връзка към услугата
Описание на предоставяната
услуга 
ел. подпис към
юни 2004
1
Социални осигуровки на заетите
Предоставяне на справка към физическото лице за осигуров-ките, които неговите работода-телите са внесли в НОИ. Справката се извършва по ЕГН на лицето и предоставя данни за осигурените лица /актуално състояние/-персонални данни /име, адрес и т.н./данни за осигурителите /самоосигуряващи-те се за даден период, данни за осигурителен стаж и осигурителен доход. Предоставяне на справка към работодател за внесените от него осигуровки. Справката се извършва по Бурстат на фирмата /организацията и предоставя обощени данни за внесените осигуровки.
необходим е
2
Корпоративни данъци:
декларации,
уведомяване
Предоставяне на информация, изтегляне
на формуляри-декларации
в сайта натиснете меню "Декларации
и формуляри
не е необходим
3
ДДС:
декларации,
уведомяване
 
 
 
а
Подаване на ДДС
Подаване на ДДС декларации по Интер-
нет за големи данъкоплатци
необходим е
б
Уведомяване
Публичен бюлетин на фирмите, регистри-
рани по ЗДДС. Всяка фирма може да 
бъде потърсена в регистъра чрез цяло-
то и име или част от него, чрез номер
по Булстат или данъчен номер, реали-
зирана е и wap версия
В сайта натиснете меню "ДДС" и в него
натиснете меню "Публичен бюлетин по
ДДС
не е необходим
4
Регистър на 
обществените
поръчки
Регистър на обществените поръчки
не е необходим