Община Луковит

официален сайт

 

КАУ-ОА-Търговия - Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение, Заявление за категоризиране на място за настаняване

КАУ-ОКСМД - Заявление за учредяване на настойничество и попечителствои издаване на удостоверение

КАУ-РУТОС

КАУ-Други дейности по икономиката - Заявление аа издаване на разрешение за отсичане до 5 броя и над 5 броя дървета и на лозя до 1 дка и над 1 дка в селскостопанските земи

Протокол за устно заявена услуга

 

Банкова сметка на Община Луковит

 

ИНСТИТУЦИЯ

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

БУЛСТАТ

BG 000291602

АДРЕС

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №73

МОЛ

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

IBAN

BG88UBBS80028450104010

BIC

UBBSBGSF

БАНКА

Обединена Българска Банка град Лукови

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448007

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ /РУТОС/

448001