Община Луковит

официален сайт

Господин КМЕТ, На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната информация относно:
На основание на същия закон желая да ми се предоставят следните документи:
Исканата от мен информация желая да получа в следната форма: