Община Луковит

официален сайт

udoma

Регистър на издадени разрешения за строеж 2013
Регистър на издадени разрешения за строеж 2014
Регистър на издадени разрешения за строеж 2015
Регистър на издадени разрешения за строеж 2016

№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1.

03.01.2017г.

„Д-р Валентина Господинова-Василева-АПМП-ИП”ЕООД

„Вътрешна газова инсталация на офис”

УПИ І, кв.68

ПИ 44327.502.2309

гр.Луковит

2.

02.02.2017г.

Младен Теодоров Витков

„Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 44327.266.27, отреден за складова дейност“

V

44327.266.27; 44327.25.64; 44327.502.9577 

гр.Луковит

3.

17.02.2017г.

„Агромус“ЕООД

„Селкостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ажурна ограда с обща дължина 709.74м и височина 2.20м.“

V

ПИ 220006

з-ще Дерманци

4.

17.02.2017г.

„Виктория ЗЕМ”ЕООД

„Селкостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ажурна ограда с обща дължина 408.79м и височина 2.20м.“

V

ПИ061026

з-ще Дерманци

5.

02.03.2017г.

Община Луковит

Вяра Илиева Иванова

ІV

УПИ І, кв.125

ПИ 44327.502.2833

гр.Луковит

6.

08.03.2017г.

Мирослав Цветанов Лилов

„Преустойство на съществуващ търговски обект в агроаптека“

V

УПИ ХІ-886, кв.76

с.Торос

7.

12.03.2017г.

Станислав Иванов Станков

„Свободноразположена второстепенна постройка на допълващото застрояване”

УПИ VІІ, кв.104

гр.Луковит

8.

13.04.2017г.

Иво Дилов Дилов

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване”

УПИ ХХ, кв.139

ПИ 44327.502.2511

гр.Луковит

9.

13.04.2017г.

Георги Климентов Николов

„Селкостопанска постройка на допълващото застрояване”

УПИ ІІ, кв.11

ПИ 44327.502.1922

гр.Луковит

10.

13.04.2017г.

Ата Османова Борисова

„Плътни огради с височина до 2.20м., изцяло разположени в имота”

УПИ ІХ-50, кв.19

с.Дерманци

11.

13.04.2017г.

Иванка Петкова Георгиева

„Преустройство на съществуваща стопанска постройка с цел разширение на съществуващо заведение – кафе -аперитив”

V

УПИ VІ-466, кв.46

с.Дерманци